Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ tư vấn đa dạng và linh hoạt cho hoạt động nội bộ của doanh nghiệp. Sử dụng dịch vụ tư vấn nội bộ của chúng tôi, các khách hàng doanh nghiệp sẽ thực sự an tâm về sự tuân thủ pháp luật và giảm thiểu đáng kể các rủi ro pháp lý trong hoạt động của mình.


Phối hợp đàm phán và thực hiện các giao dịch, dự án cũng như cung cấp tư vấn về quy trình và thủ tục liên quan đến vay vốn và quản lý nợ cho doanh nghiệp. Tối ưu hóa quy trình và thực hiện các biện pháp pháp lý nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh và giảm rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn ngành nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh.Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý rủi ro pháp lý, bao gồm cung cấp các giải pháp pháp lý để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.


Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với việc mua bán, sáp nhập và tái cấu trúc doanh nghiệp. Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ. Đào tạo và tư vấn về quản lý rủi ro pháp lý và tuân thủ pháp luật cho các bộ phận và nhân viên trong doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của họ trong các thương vụ, giao dịch và hợp đồng. Cung cấp tư vấn và giải pháp pháp lý linh hoạt để giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Tư vấn và hỗ trợ trong việc thực hiện các biện pháp pháp lý để tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động và các quy định khác liên quan đến hoạt động kinh doanh. Cung cấp các giải pháp pháp lý linh hoạt và hiệu quả để giải quyết các tranh chấp lao động và hành chính trong doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ. Cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý và hỗ trợ trong việc phát triển và thực hiện chiến lược pháp lý dài hạn cho doanh nghiệp.


Cung cấp tư vấn pháp lý liên quan đến đầu tư, kinh doanh, thuế và sở hữu trí tuệ, đồng thời cập nhật thông tin định kỳ cho doanh nghiệp. Tư vấn và thực hiện cấu trúc các giao dịch, bao gồm đàm phán, soạn thảo hợp đồng và quản lý vay vốn cũng như xử lý nợ cho doanh nghiệp. Hỗ trợ xây dựng hệ thống quy định nội bộ và mẫu biểu của doanh nghiệp, bao gồm Điều lệ, nội quy, thỏa ước và quy chế về tài chính, tiền lương, khen thưởng, hoạt động, và các lĩnh vực khác. Đại diện và tư vấn cho doanh nghiệp trong các vụ việc tại Tòa án, Trọng tài Thương mại và các cơ quan hữu quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và doanh nhân trong các tranh chấp về đầu tư, kinh doanh, thương mại, dân sự, lao động, hành chính và hình sự. Hỗ trợ trong các thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp và đáp ứng các giấy phép và điều kiện đầu tư, kinh doanh khác. Cung cấp các chương trình giảng dạy, tập huấn và đào tạo về pháp luật từ cơ bản đến chuyên sâu cho người quản lý, nhân viên và lao động của doanh nghiệp. Cung cấp dịch vụ Thành viên Độc lập cho Hội đồng quản trị và tái cấu trúc doanh nghiệp.