Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi, RULE LAW FIRM cam kết mang lại các dịch vụ pháp lý hiệu quả và thực tiễn, nhằm hỗ trợ các tổ chức tài chính trong việc hiểu và tuân thủ luật pháp, cũng như áp dụng chúng vào quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh, nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Chúng tôi mong muốn cung cấp đến các tổ chức tài chính các dịch vụ pháp lý sau đây:

 • Tư vấn và cung cấp thông tin về luật đầu tư, tài chính, kinh doanh và sở hữu trí tuệ.
   
 • Giúp các định chế thực hiện giao dịch tài chính, bao gồm đàm phán, soạn thảo hợp đồng và quản lý các dự án.
   
 • Xây dựng quy định nội bộ và mẫu biểu, như điều lệ, nội quy, thỏa ước và quy chế tài chính.
   
 • Đại diện và tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi của các tổ chức tài chính tại cơ quan tư pháp.
   
 • Tư vấn quản trị rủi ro, xử lý nợ và tài sản bảo đảm.

Hãy để RULE LAW FIRM giúp bạn đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của bạn được thực hiện một cách hợp pháp và an toàn.