Vốn điều lệ đăng ký tối thiểu của công ty TNHH ?

VỐN ĐIỀU LỆ ĐĂNG KÝ TỐI THIỂU

Công ty tnhh không có hạn mức tối thiểu về vốn khi đăng ký thành lập chỉ trừ một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định và ngành nghề yêu cầu vốn ký quỹ, tuy nhiên bạn Lưu ý về việc đăng ký vốn thành lập công ty TNHH cần được cân đối hợp lý bởi vì nó liên quan trực tiếp tới việc hợp tác và hoạt động kinh doanh của công ty 

  • Nến bạn đăng ký vốn điều lệ quá thấp thì không mấy doanh nghiệp sẵn sàng tin tưởng vào khả năng của bạn để tiến hành giao dịch.
  • Nếu bạn đăng ký quá cao so với số vốn thực có của doanh nghiệp mình sẽ ảnh hưởng lớn đến trách nhiệm, nghĩa vụ đối với các thành viên khi đăng ký tham gia công ty. Ngoài ra doanh nghiệp phải chịu mức thuế môn bài cao hơn, chi phí lãi vay tương ứng với vốn điều lệ góp thiếu không được trừ theo thuế.
Xem thêm các tư vấn về: