Tư vấn Phá sản

Tư vấn phá sản

Tư vấn luật phá sản doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm:

  • Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ phá sản doanh nghiệp trong trường hợp phá sản tự nguyện tại Tòa án;

  • Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý khiếu nại quyết định mở thủ tục phá sản của tòa án trong trường hợp phá sản bắt buộc;

  • Tư vấn pháp lý trong việc xây dựng các phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

  • Tư vấn pháp lý xử lý các khoản nợ, xử lý tài sản doanh nghiệp trong quá trình phá sản;

  • Tư vấn pháp lý liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp có thể bị cấm hoặc hạn chế kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản từ tòa án;

  • Đại diện cho doanh nghiệp xử lý các tranh chấp với bất kỳ bên thứ ba nào trong thời gian thực hiện các thủ tục phá sản;

  • Đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp làm việc với tòa án, chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm, các bên thứ ba trước và sau khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản.

  • Các công việc khác liên quan tới thủ tục phá sản khi có yêu cầu