Tư vấn nội bộ

Tư Vấn Nội bộ

Chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ tư vấn đa dạng và linh hoạt cho hoạt động nội bộ của doanh nghiệp. Sử dụng dịch vụ tư vấn nội bộ của chúng tôi, các khách hàng doanh nghiệp sẽ thực sự an tâm về sự tuân thủ pháp luật và giảm thiểu đáng kể các rủi ro pháp lý trong hoạt động của mình.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các nội dung sau đây:

  • Tư vấn xây dựng và quản trị hệ thống pháp lý và quản trị nội bộ của từng loại hình doanh nghiệp như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước;

  • Xem xét và đưa ra ý kiến pháp lý đối với các giao dịch kinh doanh và các công việc phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp;

  • Cập nhật và lập báo cáo các văn bản mới và chính sách mới ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp:

  • Rà soát và đưa ra ý kiến pháp lý để hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu nội bộ của doanh nghiệp;

  • Tư vấn cho ban giám đốc và hội động quản trị các quy chế hoạt động nội bộ bên trong doanh nghiệp.

  • Tư vấn xây dựng và quản trị hệ thống pháp lý và quản trị nội bộ của doanh nghiệp;

  • Đánh giá tính pháp lý và đưa ra các giải pháp đối với các giao dịch và các công việc phát sinh hàng ngày của doanh nghiệp;

  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát các hợp đồng/giấy tờ giao dịch;