Tư vấn ly hôn

Tư vấn ly hôn

Chúng tôi am hiểm cuộc sống và những quy định pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân nên sẵn sàng chia sẻ với Bạn các vấn đề pháp lý sau:

  • Hướng dẫn thủ tục, quy trình và hồ sơ pháp lý để tiến hành thủ tục ly hôn;
  • Hướng dẫn những quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình về việc phân chia và xác định tài sản chung, tài sản riêng;
  • Hướng dẫn và tư vấn giải quyết các tranh chấp về quyền nuôi con theo quy định pháp luật;
  • Giải đáp và hướng dẫn về chế độ cấp dưỡng, chế độ thăm nom, nuôi dậy con sau ly  hôn;