Tư vấn hợp đồng

Tư vấn Hợp Đồng

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn tinh thông pháp luật, thành thạo kỹ năng và giàu kinh nghiệm đàm phán, RULE LAW FIRM sẽ tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng đàm phán và giao kết các hợp đồng về dân sự, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, xây dựng, bất động sản… một cách nhanh chóng, hiệu quả và bảo đảm an toàn pháp lý cao nhất.

Các dịch vụ tư vấn của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với giao dịch của các bên;

  • Tham gia đàm phán hợp đồng thương mại và đầu tư, đặc biệt là hợp đồng liên doanh khi thành lập công ty liên doanh.

  • Tham gia đàm phán và giao kết hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

  • Soạn thảo và đưa ra ý kiến pháp lý trong các hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ; hợp đồng liên quan tới lĩnh vực bất động sản; xây dựng; tín dụng; thế chấp; cầm cố; cho thuê tài chính; bảo hiểm và các hợp đồng dân sự khác;

  • Rà soát, tư vấn hiệu chỉnh hợp đồng/dự thảo hợp đồng cho khách hàng;

  • Tư vấn, soạn thảo các hợp đồng mẫu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của khách hàng;

  • Đại diện khách hàng tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng.

  • Cùng khách hàng tham gia giải thích, giải quyết các tranh chấp với đối tác phát sinh từ hợp đồng;