Tranh chấp thừa kế

Tranh chấp thừa kế

Thừa kế là việc chuyển giao tài sản, nợ nần, các quyền, nghĩa vụ từ một người đã chết sang một hoặc nhiều cá nhân nào đó. Việc giải quyết các vấn đề thừa kế đã được quy định rõ ràng trong bộ Luật dân sự 2015. Tuy nhiên trên thực tế, không phải lúc nào việc nhận di sản thừa kế cũng diễn ra thuận lợi do các yếu tố khách quan và chủ quan liên quan đến hàng thừa kế, phần tài sản thừa kế, thừa kế có yếu tố nước ngoài, thừa kế với người mất tích,…

Nhằm tiết kiệm thời gian cũng như công sức đi lại, RULE LAW FIRM mang đến cho Quý khách hàng dịch vụ Tư vấn Thừa kế để giúp Quý khách hàng tránh được những rủi ro, tranh chấp không đáng có trong quá trình lập thừa kế, nhận di sản thừa kế.

RULE LAW FIRM  tư vấn các  vấn đề pháp luật thừa kế như sau: 


- Tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc của khách hàng về vấn đề thừa kế, phân chia tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Tư vấn về quyền thừa kế của các thành viên trong gia đình;
- Tư vấn về sự bình đẳng của các thành viên trong gia đình về tiếp nhận quyền thừa kế (Không phân biệt trai/gái, con trưởng/Con thứ, con đẻ/Con nuôi...);
- Tư vấn về hàng thừa kế theo luật;
- Tư vấn về thời điểm mở thừa kế theo luật;
- Tư vấn và xác định tài sản hợp pháp của người để lại tai sản thừa kế;
- Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người được thừa kế;
- Tư vấn cách thức và phương thức xác lập quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp đối với di sản thừa kế để lại;
- Tư vấn về thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
- Tư vấn xác định người không được quyền hưởng di sản thừa kế theo luật;
- Tư vấn về thời hiệu thừa kế;
Và những vấn đề pháp lý khác phát sinh trong từng trường hợp cụ thể, riêng biệt của khách hàng.

Đặc biệt:

Chúng tôi chuyên về lĩnh vực thừa kế mang tính chất phức tạp như: Hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế,  thừa kế mang yếu tố nước ngoài, thừa kế trong đó có người chết hoặc mất tích trước năm 1975…