Thủ tục xin cấp phép nuôi trồng thủy sản?

THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Tổ chức cá nhân nuôi trồng thủy sản sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ nộp lên Sở NN&PTNT để xin cấp phép theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018, hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị cấp phép (theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này);
  • Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;
  • Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công trình thủy lợi;
  • Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi;
  • Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu như đủ điều kiện sẽ cấp giấy phép còn không sẽ thông báo lý do không cấp giấy phép.