Thủ tục góp vốn đầu tư nước ngoài ?

Luật sư cho em hỏi Công ty nước ngoài được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đầu tư với số vốn điều lệ đăng ký là 500.000 USD. Công ty đã mở một tài khoản vốn chuyên dùng bằng đồng USD để thực hiện góp vốn. Mong các luật sư cho em biết thủ tục tăng vốn ?

Luật sư trả lời:

Chào bạn,

Theo bạn trình bày, Cty đã được cấp GCNĐT với mức vốn điều lệ là 500.000 USD.

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Luật Đầu Tư hiện hành, để được cấp giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp phải đăng ký dự án (bao gồm vốn, lĩnh vực hoạt động, quy mô, địa điểm...) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, cty phải thực hiện theo đúng các nội dung đã đăng ký và được cấp phép.

Trong trường hợp cty muốn góp thêm/thay đổi vốn điều lệ từ 500.000 USD lên 700.000 USD thì phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép đầu tư và thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vì vốn điều lệ thay đổi. Thủ tục điều chỉnh có quy định trong các văn bản về Luật Đầu Tư, bạn có thể tham khảo để thực hiện. Tuy nhiên, cần chú ý rằng việc tăng vốn như trên có thể phải kèm biên bản giải trình lý do, mục đích tăng vốn theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Trân trọng!