Thủ tục đăng ký cá nhân dạy thêm?

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN DẠY THÊM

Căn cứ pháp lý trực tiếp nhất quy định  về vấn đề dạy thêm, học thêm hiện nay của nước ta là Nội quy dạy thêm, học thêm ban hành kèm Thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, bạn phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Thứ nhất là điều kiện đối với người dạy thêm, được quy định tại điều 8 Nội quy dạy thêm, học thêm

“1. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.

2. Có đủ sức khoẻ.

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

4. Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

5. Được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 điều này (đối với người dạy thêm ngoài nhà trường);”

Thứ hai theo quy định tại điều 10 Nội quy này, về cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm.

“Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT  ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu:

1. Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.

2. Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.

3. Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN- BYT ngày 16/6/2011.

4. Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000.

5. Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.”

Thứ ba căn cứ vào điều 4 Nội quy, bạn cần lưu ý đối với trường hợp cấm tổ chức dạy thêm có liên quan đến căn cứ mà bạn nêu.

“1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.”

Theo quy định tại điều 11 Nội quy về dạy thêm học thêm Thẩm quyền cấp phép đối với việc dạy thêm có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông thuộc về chủ tịch UBND cấp tỉnh,ủy quyền cho Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo. Thẩm quyền cấp phép đối với dạy thêm có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở thuộc về Chủ tịch UBND cấp huyện, ủy quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo. Như vậy, trường hợp của bạn sẽ do Chủ tịch UBND cấp huyện, ủy quyền cho Trưởng phòng GD và ĐT cấp phép.

Hồ sơ đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường theo điều 12 Nội quy này. Theo quy định tại Điều 13 Nội quy, trình tự, thủ tục thẩm định và cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm là sau 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.