Thông báo mẫu con dấu ?

THÔNG BÁO MẪU CON DẤU

Thưa Luật sư

Khoản 2 Điều 44 Luật DN 2014 quy định: "2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp." Vậy thì trong trường hợp doanh nghiệp không thông báo mẫu con dấu thì tính pháp lý trong các giao dịch có con dấu của doanh nghiệp sẽ như thế nào (có bị vô hiệu, nếu có thì căn cứ vào đâu mà nói là nó vô hiệu)?
Ví dụ:
- Giao dịch với cơ quan thuế
- Giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội
- Giao dịch với công an, UBND các cấp
- Đối với ngân hàng thì không giao dịch được rồi vì họ luôn vào Cổng để check mẫu dấu;)
(Trường hợp doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/7/2015 các bạn nhé)

Luật sư trả lời

Chào bạn,
Theo quy định pháp luật, con dấu chỉ có giá trị về mặt pháp lý khi đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi sử dụng. Do đó, nếu chưa được đăng ký, mặc nhiên con dấu không có giá trị pháp lý kể cả được đóng trên các văn bản do doanh nghiệp ký kết hoặc phát hành.
Như vậy trong trường hợp này, các giao dịch, văn bản do Công Ty phát hành chỉ cần có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.
 

Xem thêm các tư vấn về: