Thành lập hộ kinh doanh và những điều cần biết?

THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Tùy theo quy mô, tính chất và nhu cầu của những cá nhân kinh doanh mà việc thành lập hộ kinh doanh có thể được thực hiện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân trước nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ tài chính của một chủ thể kinh doanh hợp pháp. Theo đó việc đăng ký hộ kinh doanh được hướng dẫn tại khoản 1 điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.” Cần lưu ý là theo khoản 2 điều 66 Nghị định này, hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện.

  • Một điều các hộ kinh doanh cần lưu ý là số lao động của hộ kinh doanh phải dưới 10 người, trường hợp sử dụng trên 10 lao động thì hộ kinh doanh phải thành lập doanh nghiệp.
  • Để thành lập một hộ kinh doanh hoặc tham gia vào hộ kinh doanh cũng cần những điều kiện về chủ thể,theo đó các cá nhân muốn thành lập, tham gia hộ kinh doanh cần lưu ý nếu muốn thực hiện hoạt động này thì họ không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
  • Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh theo mẫu được hướng dẫn bởi Bộ kế hoạch và đầu tư. Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
  • Cơ quan thực hiện hoạt động đăng ký cho hộ kinh doanh là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Thời hạn để giải quyết là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ và đầy đủ.

Như vậy trong hồ sơ đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện không yêu cầu chủ hộ, cá nhân đăng ký hộ kinh doanh phải xuất trình điều kiện kinh doanh. Hướng dẫn tại khoản 2 điều 74 đã chỉ rõ: “Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.” Như vậy đối với những ngành nghề kinh doanh không điều kiện có thể thực hiện ngay việc kinh doanh sau khi được cấp giấy chứng nhận. Nếu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì hộ kinh doanh phải bổ sung điều kiện mới được thực hiện hoạt động kinh doanh. Để kiểm tra điều kiện kinh doanh các hộ kinh doanh có thể tham khảo danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện được ban hành kèm Luật Đầu tư 2014.

Xem thêm các tư vấn về: