Thành lập công ty TNHH ?

Thành lập công ty TNHH

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị gồm:

Trường hợp Quý khách hang sử dụng dịch vụ của RULE chỉ cần chuẩn bị duy nhất là bản sao chứng minh thư nhân dân (Thẻ căn cước công dân)hoặc hộ chiếu. Các hồ sơ và công việc còn lại do RULE tư vấn và thực hiện dịch vụ cho Quý khách hang.

Trường hợp Quý khách hàng tự thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH sẽ cần các hồ sơ như sau:

 1. Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 2. Điều lệ doanh nghiệp;
 3. Danh sách thành viên công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 2 thành viên trở lên;
 4. Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;
 5. Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với thành viên là tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức.
 6. Quyết định góp vốn của thành viên là tổ chức.
 7. Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt;
 8. Giấy ủy quyền cho Công ty RULE thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.
 9. Thời hạn hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn.

Trong vòng 01 ngày kể từ ngày công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp RULE sẽ khắc dấu pháp nhân và thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh cho Quý công ty.

Bước 4: Kết quả quý khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ của Công ty RULE

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế;
 2. Dấu tròn công ty;
 3. Thông báo về việc đăng tải thông tin mẫu con dấu của công ty;
 4. Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp;
 5. Hỗ trợ kê khai thuế và thủ tục thuế, phát hành hoá đơn giá trị gia tăng sau khi thành lập công ty;
 6. Tư vấn miễn phí pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty TNHH.
Xem thêm các tư vấn về: