Thành lập công ty cổ phần ?

Thành lập công ty cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty

Để thành lập công ty cổ phần quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị duy nhất là Bản sao công chứng chứng minh thư nhân dân (Thẻ căn cước công dân) hoặc hộ chiếu còn thời hạn của cổ đông sáng lập công ty hoắc bản công chứng Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN (đối với cổ đông sáng lập là tổ chức). (Trường hợp Quý khách hàng chưa có bản công chứng có thể gửi bản gốc để RULE công chứng miễn phí). Các hồ sơ còn lại RULE sẽ soạn theo thông tin khách hàng cung cấp và gửi lại để khách hang kí tên vào hồ sơ.

Các điều kiện khác về chứng chỉ, giấy phép con, Quý khách hàng có thể xin sau khi thành lập và đảm bảo duy trì trong quá trình hoạt động của công ty cũng như quy định về vốn pháp định công ty cổ phần cũng chỉ phải kê khai mức vốn theo  quy định tối thiểu phải có của ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định mà không phải thực hiện nghĩa vụ chứng minh phần vốn kê khai khi nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

Danh mục hồ sơ thành lập công ty cổ phần nộp tại cơ quan nhà nước:

 1. Đơn đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần;
 2. Điều lệ công ty cổ phần;
 3. Danh sách cổ đông công ty cổ phần
 4. Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của cổ đông công ty cổ phần;
 5. Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức
 6. Quyết định góp vốn của cổ đông là tổ chức
 7. Giấy ủy quyền cho Công ty RULE thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.
 8. Sau khi ký hợp đồng, RULE sẽ soạn hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu pháp nhân của doanh nghiệp và thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin về:

 1. Ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 2. Thông tin các cổ đông sáng lập của công ty cổ phần.
 3. Lưu ý: Nếu Quý khách hàng tự công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cần thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Việt An sẽ tiến hành làm dấu và nộp thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh cho quý khách hàng.

Sau 01 -03 ngày kể tư ngày nhận thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 3: Kết quả khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty cổ  phần

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế;
 2. Thông báo cơ quan quan thuế quản lý trực tiếp;
 3. Giấy biên nhận công bố và biên lai công bố thông tin;
 4. Dấu tròn công ty;
 5. Thông báo về việc đăng tải thông tin mẫu con dấu của doanh nghiệp;
 6. Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp;
 7. Tư vấn miễn phí trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 8. Tư vấn các thủ tục phát sinh sau khi thành lập công ty cổ phần.
Xem thêm các tư vấn về: