Thành lập Công ty có cần bằng cấp không ?

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ CẦN BẰNG CẤP KHÔNG

Thành lập Công ty có cần bằng cấp không sẽ phụ thuộc vào lĩnh vực mà khách hàng kinh doanh và khách hàng phải đáp ứng yêu cầu mới có thể tiến hành thành lập công ty với ngành nghề kinh doanh đó.

Ngành nghề kinh doanh được chia làm "ngành nghề kinh doanh không có điều kiện" và "ngành nghề kinh doanh có điều kiện". Ngành nghề kinh doanh có điều kiện ở đây bao gồm: Ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề, ngành nghề yêu cầu về Bằng tốt nghiệp đại học, ngành nghề yêu cầu ký quỹ... Căn cứ vào từng ngành nghề có điều kiện, khách hàng có thể phải chứng minh mình đủ khả năng để đáp ứng điều kiện của pháp luật.

 

 

Xem thêm các tư vấn về: