Sở hữu trí tuệ

Sở Hữu Trí Tuệ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đa dạng liên quan đến các đối tượng sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả, chỉ dẫn địa lý và tên miền.

Đội ngũ luật sư và chuyên gia về sở hữu trí tuệ của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp khách hàng từ việc tư vấn về cách bảo hộ những ý tưởng sáng tạo của khách hàng cho đến yêu cầu xử lý những vấn đề phức tạp liên quan đến sở hữu trí tuệ như tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Dịch vụ đại diện đăng ký quyền SHTT bao gồm việc đánh giá khả năng bảo hộ, tiến hành nộp đơn và xử lý đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, quyền tác giả và tên miền.

  • Dịch vụ thực thi quyền bao gồm việc theo dõi, điều tra hành vi vi phạm quyền SHTT cũng như bảo vệ lợi ích khách hàng trước hành vi xâm phạm quyền SHTT thông qua các con đường tranh tụng tại tòa, kiểm soát hải quan và các cơ chế thực thi khác. Các luật sư của chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng trong việc tổ chức các hội thảo đặc biệt nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng đối với nạn hàng giả và các thức phòng chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT.

  • Dịch vụ tư vấn khai thác các khía cạnh thương mại quyền SHTT bao gồm việc hỗ trợ định giá, chuyển giao quyền, nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu quyền tự do sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Các luật sư của chúng tôi với kiến thức sâu rộng về kinh doanh luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc triển khai chiến lược bảo hộ quyền SHTT.

  • Tra cứu, thẩm định và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu trước khi đăng ký; Tra cứu thông tin: Bao gồm việc tra cứu sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp.

  • Tư vấn về Hợp đồng li-xăng, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền và các hợp đồng khác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;

  • Đại diện theo uỷ quyền phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi xâm phạm quyền đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp cũng như tham gia tranh tụng tại Toà án để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ các văn bằng sở hữu trí tuệ;

  • Đại diện pháp lý giải quyết các vụ xâm phạm bí mật kinh doanh và chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp.

  • Điều tra và đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;

  • Tư vấn chiến lược xây dựng và bảo vệ thương hiệu cùng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ khác.