Sổ đăng ký cổ đông có bắt buộc phải có thông tin cổ đông đã chuyển nhượng hết cổ phần?

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG

Các luật sư cho em hỏi trên Sổ đăng ký cổ đông (CTCP) có bắt buộc phải có thông tin của cựu cổ đông (tức trước thì là cổ đông nhưng đã chuyển nhượng hết cổ phần của mình cho người khác nên nay không còn là cổ đông của công ty)?
Em đọc điều 121 Luật DN 2014 thì không thấy có quy định bắt buộc phải  có nội dung này nhưng mà không biết em đọc đã đúng chưa ạ, hay vẫn phải ghi họ  vào và nếu có ghi thì ghi như thế nào ạ, luật không hướng dẫn:

Luật sư trả lời,

Chào bạn,
Theo quy định tại Khoản 1, Điều 121 LDN 2014: "1. Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" và mỗi khi phát sinh việc thay đổi thông tin cổ đông do chuyển nhượng, chào bán, tặng cho...cổ phần, thay đổi đó phải được ghi nhận trong Sổ Đăng Ký Cổ Đông của công ty.
Quá trình này phải được thực hiện đầy đủ, liên tục và chính xác tính từ thời điểm công ty được thành lập cho đến khi giải thể hoặc phá sản. Do vậy, thông tin của cổ đông đã chuyển nhượng hết cổ phần phải được thể hiện trong số Đăng Ký Cổ Đông của công ty.
Để các thông tin về số cổ phần sở hữu của cổ đông được liên tục, logic và thể hiện đúng số cổ phần tại một thời điểm cụ thể, Công ty có thể thêm một số nội dung như: Thời điểm tăng/giảm, số cổ phần tăng/giảm và mục ghi chú để ghi nhận cổ đông đó đã chuyển nhượng hết cổ phần cho cổ đông tên gì, vào thời điểm nào
Trân trọng!

Xem thêm các tư vấn về: