Nghĩa vụ thuế đối với công ty mua bán - sáp nhập (M&A) ?

Chào Luật sư tư vấn,

Doanh nghiệp chúng tôi là công ty 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chủ đầu tư là 2 pháp nhân đầu tư từ Vương Quốc Anh cùng góp vốn bằng tiền theo tỷ lệ 50-50 tại năm 2008.

Do đang trong quá trình tái cấu trúc, 2 pháp nhân trên bị mua lại bởi 1 chủ đầu tư khác từ Singapore. Do đó, mọi quyền lợi, nghĩa vụ của các công ty con, công thành viên, công ty liên kết (trong đó có doanh nghiệp của chúng tôi) thuộc về chủ đầu tư mới đến từ Singapore.
Chúng tôi sẽ phải làm các thủ tục thay đổi trên giấy chứng nhận đầu tư trên Sở Kế hoạch & Đầu tư. Xin Luật sư cho tôi được biết, chúng tôi cần phải cung cấp cho Sở Kế hoạch & Đầu tư những loại giấy tờ, hồ sơ nào?

Công ty tôi đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế phát sinh theo chứng từ và báo cáo tài chính đến 07 2015.Xin Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp này thì công ty chúng tôi có phải chịu trách nhiệm và có nghĩ vụ gì đối với CQ thuế hay không? Cám ơn Luật sư tư vấn,
 

Luật sư trả lời,

Chào bạn,

Thứ nhất, đối với trường hợp này, Công Ty bạn phải tiến hành thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư, theo quy định pháp luật mỗi trường hợp sẽ có một loại hồ sơ/tài liệu riêng (theo quy định hoặc/và theo từng trường hợp cụ thể). Do đó, Công Ty bạn có thể phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu để chứng minh việc hoàn tất các thủ tục về chuyển nhượng, mua bán, sáp nhập liên quan đến nhà đầu tư (các pháp nhân ở nước ngoài). Tuy nhiên, như tôi đã nói ở trên bạn nên liên hệ trực tiếp Sở Kế Hoạch Đầu Tư để được hướng dẫn cụ thể, chi tiết vì việc thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp này còn phải đảm bảo sự thống nhất/hợp lý với hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư ban đầu của Công Ty.

Thứ hai, "Công ty tôi đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế phát sinh theo chứng từ và báo cáo tài chính đến 07 2015, Xin Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp này thì công ty chúng tôi có phải chịu trách nhiệm và có nghĩ vụ gì đối với CQ thuế hay không?"

Theo quy định pháp luật, Công Ty có quyền tự lập, kê khai, thông báo các báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật và phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan phát sinh trên việc kê khai và thông báo của mình. Theo thông tin bạn cung cấp, tôi hiểu rằng Công Ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế phát sinh theo các hồ sơ công ty đã kê khai, thông báo cho cơ quan thuế đến tháng 07/2015. Theo đó, nếu Công Ty đã thực hiện đúng, đầy đủ theo các quy định pháp luật và tuân thủ đúng các nguyên tắc, chuẩn mực của kế toán, tài chính và chưa bị thanh, kiểm tra của cơ quan thuế tại đơn vị hoặc đã được cơ quan thuế thanh kiểm tra tại đơn vị nhưng không có sai phạm và nghĩa vụ thuế phải đóng bằng với số thuế doanh nghiệp đã kê khai, đóng, thì tại thời điểm tháng 07/2015 bạn không phải chịu trách nhiệm, nghĩa vụ nào khác với cơ quan thuế.

Trân trọng.