Lưu ý khi thành lập công ty ?

LƯU Ý KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

Tên công ty

Không được đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Địa chỉ công ty.

Địa chỉ công ty không được phép là nhà chung cư hoặc tập thể trừ khi chứng minh được mục đích sử dụng của phòng chung cư hoặc nhà tập thể là để kinh doanh theo quyết định xây dựng toà nhà hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.

Chọn loại hình doanh nghiệp

Bao gồm công ty tư nhân, công ty hợp danh, công ty Trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, Tuy nhiên khách hàng nên lựa chọn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần bởi doanh nghiệp chỉ phải chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ phát sinh trong phạm vi số vốn đã đăng ký góp vào công ty còn loại hình doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh sẽ phải chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình hoạt động bằng tài sản cá nhân chưa góp vào công ty nếu như số vốn đã góp không đủ để thanh toán nghĩa vụ đó.

Thuế môn bài

Thuế môn bài áp dụng cho doanh nghiệp năm 2018 là 2.000.000 đồng/năm đối với công ty có vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống; 3.000.000 đồng/năm đối với công ty có mức vốn điều lệ trên 10 tỷ.

Xem thêm các tư vấn về: