Luật sư Tranh tụng

LUẬT SƯ TRANH TỤNG

Giải quyết tranh chấp tiền tố tụng:

 • Đánh giá toàn diện trong đó bao gồm các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp;

 • Tư vấn cho khách hàng các giải pháp để giải quyết tranh chấp một cách hiệu quả, nhanh chóng;

 • Đề xuất các phương án đàm phán cho khách hàng trên cơ sở xác định vị thế đàm phán của khách hàng; tham gia cùng khách hàng hoặc thay mặt khách hàng làm việc, đàm phán với bên thứ ba;

 • Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng trong việc soạn thảo giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc giải quyết tranh chấp.

 • Phân tích và đánh giá về thế mạnh và điểm yếu của các bên trong vụ việc tranh chấp, tư vấn về chiến lược giải quyết tranh chấp;

 • Đại diện khách hàng trong việc đàm phán và giải quyết tranh chấp với các đối tác trước hoặc trong quá trình tố tụng;

 • Đại diện theo ủy quyền và/hoặc làm luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các đương sự trong các vụ án/vụ việc dân sự, kinh doanh thương mai, lao động và hành chính;

 • Bào chữa cho người bị nghi là tội phạm hoặc bảo vệ quyền lợi của nạn nhân trong các vụ án hình sự.

Giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng tòa án hoặc trọng tài:

 • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện và thực hiện các thủ tục khởi kiện tại tòa án hoặc trọng tài có thẩm quyền;

 • Tham gia tố tụng tại tòa án các cấp hoặc trọng tài theo yêu cầu và trên cơ sở ủy quyền của khách hàng;

 • Đại diện cho khách hàng liên hệ, làm việc với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình giải quyết tranh chấp, để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp dân sự của RULE LAW FIRM gồm:

 • Giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản, gồm động sản và bất động sản;

 • Giải quyết tranh chấp về ký kết và thực thi hợp đồng dân sự, kể cả có yếu tố nước ngoài;

 • Giải quyết tranh chấp liên quan đến quan hệ lao động, đại diện cho cả người lao động và người sử dụng lao động;

 • Giải quyết tranh chấp về thừa kế;

 • Giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại trong và ngoài hợp đồng;

 • Giải quyết tranh chấp về phạt vi phạm hợp đồng:

 • Giải quyết tranh chấp về ly hôn, quyền nuôi con khi ly hôn, thay đổi quyền nuôi con sau khi ly hôn, tài sản khi ly hôn, cấp dưỡng, truy nhận cha cho con;

 • Giải quyết các tranh chấp về bất động sản, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

 • Giải quyết tranh chấp về bản quyền, quyền sở hữu công nghiệp, nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ.