Làm việc hơn 8 tiếng 1 ngày ?

Kính chào các LS,
Một công ty kinh doanh nước ngoài đi đăng ký nội quy quy lao động ghi ở phần thời giờ làm việc là: 8,5 tiếng / ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7 và CN).
Sở LĐ-TBXH không đồng ý vì lý do mỗi ngày chỉ được quy định làm việc 8 tiếng (chính thức - dù tổng thời gian làm việc trong tuần chỉ là: 8,5 x 5 = 42,5 tiếng).
Sở LĐ-TBXH làm vậy có đúng không? Giải pháp nào để thực hiện như công ty mong muốn?
Chân thành cám ơn.

Luật sư trả lời,

Chào bạn
Theo quy định tại Điều 104 Bộ Luật Lao Động hiện hành, thời giờ làm việc bình thường được quy định là tối đa 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần (đối với làm việc theo tuần thì không quá 10 giờ/ngày và 48 giờ/tuần).
Do đó, để có thể đăng ký được nội quy lao động như yêu cầu, Công Ty phải sửa lại nội quy theo hướng quy định Thời giờ làm việc theo tuần (nêu rõ bao nhiêu ngày trong tuần, từ thứ mấy đến thứ mấy, mỗi ngày làm việc bao nhiều giờ, từ thời điểm nào đến thời điểm nào).
Trong trường hợp Sở LĐTBXH tiếp tục có văn bản trả lời không đồng ý với nội quy trên, Công Ty có thể khiếu nại hoặc làm văn bản giải trình, trong đó dẫn chiếu các quy định pháp luật để chứng minh nội quy LĐ đã có căn cứ và hợp pháp. Tôi nghĩ khi đã tuân thủ đúng quy định pháp luật và có văn bản giải trình rõ ràng thì Sở LĐTBXH không có lý do gì để từ chối chấp thuận.