Kê khai , khai nhận Di sản thừa kế

Dịch vụ kê khai, khai nhận Di sản thừa kế

Tư vấn thủ tục kê khai di sản thừa kế

  1. Tư vấn luật thừa kế về quyền thừa kế không phụ thuộc di chúc, chia tài sản thừa kế không phụ thuộc di chúc;
  2. Thủ tục kê khai di sản thừa kế (tài sản thừa kế) đối với tài sản là đồng sở hữu, tài sản chung vợ chồng;
  3. Thủ tục kê khai di sản thừa kế (tài sản thừa kế) có yếu tố nước ngoài;
  4. Tách thức chia thừa kế, hàng thừa kế, phân chia di sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
  5. Trình tự, thủ tục kê khai di sản thừa kế (tài sản thừa kế)  theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế để có văn bản kê khai di sản thừa kế hợp pháp, đảm bảo tính hiệu lực của văn bản khai nhận di sản thừa kế (tài sản thừa kế) để đảm bảo thuận tiện cho bước xác lập quyền sở hữu đối với di san thừa kế về sau.

Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp

  1. Giải quyết tranh chấp trong việc chia di sản thừa kế giữa các đồng thừa kế;
  2. Giải quyết tranh chấp trong việc xác định tài sản thừa kế, giá trị tài sản thừa thừa kế;
  3. Thay mặt các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;
  4. Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền.
  5. Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  khách hàng tại các cấp tòa xét xử.