Hợp đồng thế chấp và các phụ lục liên quan ?

Hợp đồng thế chấp và các phụ lục liên quan

Mình có 1 HĐTC để đảm bảo HĐTD 123 với thời hạn 10 năm với số tiền 500tr
Bên mình HĐTD # HĐ vay vốn ( HĐTD dùng để công chứng, từng lần vay sẽ ký HĐ vay vốn)
trong HĐTC có câu
Hai bên thống nhất hợp đồng này đucợ sử dụng cho nhiều lần vay sau. Mỗi lần vay sau phải ký phụ lục HĐ, phụ lục HĐ là một phần không thể tách rời của HĐ chính
Vậy việc KH trả hết HĐ vay vốn 1 giá trị 500tr sau đó trả hết 500tr
, sau đó vay HĐ vay vốn  2  giá trị 500tr (tại 1 thời điểm bất kỳ đều đảm bảo đúng dư nợ của HĐTD)

Vậy lần vay 2 khi ký phụ lục HĐ này có phải công chứng không

Luật sư trả lời

Chào bạn,
Để trả lời câu hỏi của bạn, chúng ta phải nắm rõ một số khái niệm về hoạt động của ngân hàng như sau: Hợp đồng tín dụng, Hạn mức tín dụng, Khế ước nhận nợ/Hợp đồng vay tiền
Trong trường hợp nêu trên, Hợp đồng tín dụng sẽ cung cấp cho khách hàng một hạn mức tín dụng (500 triệu đồng), thông thường hiệu lực sẽ là trung và dài hạn (3,5,7 năm), đối với HDDTD dạng này khách hàng sẽ được rút tiền vay một hoặc nhiều lần với hạn mức tối đa mỗi lần/tất cả các lần là 500 triệu thông qua hợp đồng vay tiền/khế ước nhận nợ (mỗi hợp đồng vay tiền/khế ước nhận nợ sẽ quy định cụ thể thời hạn hoàn trả vốn vay, thông thường tối đa là 1 năm, số tiền được hoàn trả được coi là hạn mức tín dụng, khách hàng vẫn tiếp tục được rút vốn khi có nhu cầu miễn sao vẫn trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng tín dụng nêu trên).
Hợp đồng thế chấp nhằm bảo đảm cho hợp đồng tín dụng nên sẽ không phải sửa đổi bằng phụ lục trừ trường hợp thay đổi hạn mức vay hoặc thay đổi thời gian của hợp đồng tín dụng (ví dụ từ 500 triệu lên 1 tỷ, hoặc từ 3 năm lên 10 năm)
Ngoài ra, để có cái nhìn bao quát, toàn diện, ngoài các kiến thức và các quy trình đang thực hiện tại ngân hàng, bạn nên tham khảo/nghiên cứu các quy định của Luật dân sự, Công chứng/chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm. Khi đã nắm rõ các khái niệm/đinh nghĩa cơ bản, tự bạn sẽ nhận ra các điểm pháp lý, sự logic, phù hợp của các giao dịch trên.