Hỏi về quy định về kho , bến, bãi ?

Tôi muốn hỏi là kho, bến, bãi doanh nghiệp có phải kê khai với cơ quan quản lý nhà nước không? Nếu phải kê khai thì quy định tại văn bản pháp luật nào? Nếu không kê khai bị xử lý như thế nào?

Luật sư trả lời

Chào bạn,
Bạn đăng ký kho bến bãi dưới hình thức Địa Điểm Kinh Doanh/Chi Nhánh của Công Ty nhé.
Đăng ký thành lập Địa Điểm Kinh Doanh/Chi Nhánh của Công Ty được thực hiện tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư nơi Công Ty đặt trụ sở chính. Tùy vào đặc thù của địa điểm kinh doanh/Chi nhánh mà công ty sẽ đặt tên cho phù hợp (ví dụ: Kho chứa hàng - Địa Điểm Kinh Doanh Công Ty TNHH ABC)
Bạn tham khảo LDN 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT để thực hiện nhé.
Trân trọng!