Góp vốn thành lập doanh nghiệp?

GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Tình hình của công ty em như sau:

Công ty có 3 cổ đông, đã hoạt động được 4 năm. Hiện nay, công ty muốn mua thêm xe ô tô (Tài sản cố định), 3 cổ đông góp vốn để mua xe. Vậy các anh các chị cho em hỏi việc góp vốn trên có tăng vốn điều lệ ban đầu và phải làm thủ tục thay đổi vốn trong đăng ký kinh doanh không ạ?

Em xin cảm ơn.

Luật sư trả lời:

Chào bạn,

Trường hợp công ty mua sắm thêm tài sản cố định để hoạt động bằng hình thức huy động tiền của cổ đông, có thể rơi vào 2 trường hợp sau:

TH1: TS cố định được hình thành từ vốn vay của các cổ đông. TH này không cần phải làm thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở KH và ĐT.

TH2: TS cố định được mua sắm từ nguồn vốn huy động từ các cổ đông bằng việc phát hành thêm cổ phần thì bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở KH và ĐT theo quy định pháp luật. Bạn cần chú ý rằng, công ty chỉ được phát hành thêm cổ phần để tăng vốn với điều kiện là tất cả các cổ phần đã phát hành tại thời điểm đăng ký kinh doanh đã được các cổ đông sáng lập đăng ký mua và thanh toán đầy đủ.