Dịch vụ công bố thực phẩm

DỊCH VỤ CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị có uy tín và năng lực hàng đầu trong việc công bố thực phẩm theo quy định pháp luật, chúng tôi  là nhà vấn các thủ tục pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của hàng trăm doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng thực phẩm trên khắp cả nước. Dịch vụ công bố thực phẩm bao gồm:

  1. Tư vấn điều kiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
  2. Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
  3. Soạn thảo hồ sơ công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
  4. Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;
  5. Phối với với khách hàng giải trình các điều kiện liên quan của doanh nghiệp trước đoàn kiểm tra thẩm định cơ sở, cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  6. Tư vấn thủ tục cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho các sản phẩm thực phẩm của doanh nghiệp