Chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên ?

Chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Kính chào các luật sư! Công ty tôi là Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Hiện giờ Giám đốc muốn bổ sung thành viên mới và chuyển phần vốn góp của 1 thành viên trong công ty  cho thành viên mới đó chiếm khoảng 5% tổng vốn điều lệ. Vậy xin hỏi các luật sư thành viên chuyển nhượng 5% vốn góp đó có phải nộp thuế TNCN  cho khoản vốn chuyển nhượng đó không! Rất mong được các luật sư giúp đỡ! Xin cám ơn ạ!

Luật sư trả lời

Chào bạn,

Phần thu nhập của thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp được pháp luật quy định như sau:

1. Loại thu nhập: là thu nhập từ chuyển nhượng vốn (điểm a, khoản 4, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013).

2. Căn cứ tính thuế: Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất.
a) Thu nhập tính thuế: thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượngvà các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
b) Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

3. Cách tính thuế: Thuế TNCN = TN tính thuế x Thuế suất 20%

4. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế: là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực

5. Khai thuế: Cá nhân chuyển nhượng vốn khai thuế (và đóng thuế) theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập trong vòng 10 ngày kể từ hời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.

Hồ sơ khai thuế gồm: Mẫu tờ khai ban hành kèm thông tư Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Hợp đồng chuyển nhượng vốn. Hồ sơ nộp tại cơ quan quản lý thuế của công ty có phần vốn được chuyển nhượng.
Bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 để thực hiện.

Trân trọng!
 

Xem thêm các tư vấn về: