Xây dựng nhà tạm trên vùng quy hoạch treo

XÂY DỰNG NHÀ TẠM TRÊN VÙNG QUY HOẠCH TREO

Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Về thực trạng “quy hoạch treo” hay “dự án treo”, nguyên nhân và các giải pháp mà Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan cần giải quyết đã được Bộ Xây dựng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, tại Văn bản số 2041/BXD-QHKT ngày 16/8/2018.

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 59/2018/Qh14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 về thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo số 28/BC-BXD, ngày 15/3/2019 gửi Đoàn Giám sát Quốc hội về vấn đề này; trong đó, Bộ Xây dựng đã xác định rõ các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp, kiến nghị như: Huy động mọi nguồn lực, chú trọng xã hội hóa nguồn lực để triển khai thực hiện đồng bộ quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị và công trình giao thông.

Xay dung nha tam

 

Liên quan đến vấn đề cử tri kiến nghị về việc Nhà nước cần có giải pháp tạm thời cho phép người dân xây dựng nhà tạm trên vùng quy hoạch treo và có cam kết tháo dỡ, di dời khi nhà nước triển khai thực hiện dự án, các văn bản pháp luật hiện hành trong lĩnh vực xây dựng đã có quy định như sau:

Khoản 7, Điều 62, Luật Quy hoạch đô thị 2009 quy định “sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt và công bố, nếu Nhà nước chưa thực hồi việc thu hồi thì các tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch được phép tiếp tục khai thác sử dụng, cải tạo, sửa chữa và xây dựng tạm theo quy định của pháp luật về xây dựng”.

Điểm a, Khoản 1, Điều 94, Luật Xây dựng 2014 quy định điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn bao gồm “thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền” và tại khoản 5, Điều 94 quy định “Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo”.

Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 103, Luật Xây dựng năm 2014, việc cấp, điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình do người dân tự xây thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Cập nhật
23-09-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: