Xây dựng nhà tại nơi đã có quy hoạch?

XÂY DỰNG NHÀ TẠI NƠI CÓ QUY HOẠCH

Việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch. Người xây có thể làm thủ tục xin giấy phép xây dựng tạm để xây dựng nhà. người xin xây dựng phải cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng . Việc phá dỡ nhà khi hết thời hạn theo quy định của giấy phép xây dựng tạm thì chủ công trình xây dựng phải tự phá dỡ; nếu không tự giác dỡ bỏ thì bị cưỡng chế, chủ công trình xây dựng chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế và không được đền bù.

Cập nhật
15-06-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: