Xây dựng làm lún, nứt tường nhà hàng xóm ?

XÂY DỰNG LÀM LÚN, NỨT TƯỜNG NHÀ HÀNG XÓM

Người dân có quyền yêu cầu chủ sở hữu công trình xây dựng liền kề có trách nhiệm kiểm tra, xác định nguyên nhân nhà bạn bị hư hỏng và thống nhất biện pháp khắc phục và bồi thường thiệt hại căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng với nội dung như sau:

  1. Trước khi thi công xây dựng, chủ nhà chủ động liên hệ với các chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận để kiểm tra hiện trạng và ghi nhận các khuyết tật của công trình liền kề, lân cận (nếu có). Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận có trách nhiệm phối hợp với chủ nhà để kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình làm căn cứ giải quyết các tranh chấp (nếu có).
  2. Trong quá trình thi công xây dựng, nếu công trình liền kề, lân cận có dấu hiệu bị lún, nứt, thấm, dột hoặc có nguy cơ sập đổ do ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở gây ra, chủ nhà phải phối hợp với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận để kiểm tra, xác định nguyên nhân và thống nhất biện pháp khắc phục. Trường hợp các bên không thống nhất thì tranh chấp phát sinh được giải quyết theo quy định của pháp luật.
  3. Các vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng nhà ở được xử lý theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp họ không hợp tác hoặc có hợp tác nhưng biện pháp khắc phục và mức bồi thường thiệt hại không thỏa đáng thì bạn có thể làm đơn đề nghị UBND cấp xã hoặc Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của chủ sở hữu công trình xây dựng để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cập nhật
25-05-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: