Xác định thời gian nộp hồ sơ khai thuế TNCN khi chuyển nhượng BĐS

Xác định thời gian nộp hồ sơ khai thuế TNCN khi chuyển nhượng BĐS

Tổng cục Thuế vừa có Công văn 3360/TCT-PC trả lời vướng mắc trong xác định thời hạn nộp chậm hồ sơ khai thuế và vi phạm hành chính về thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

- Trường hợp các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi phát mại, bán đấu giá bất động sản để xử lý nợ thì phải kê khai thuế TNCN thay cho cá nhân có bất động sản xử lý trả nợ;

- Trường hợp cá nhân chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định thi hành án của Tòa án thì cá nhân chuyển nhượng phải phải khai thuế, nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân tổ chức bán đấu giá phải khai thuế, nộp thuế TNCN thay cho bên chuyển nhượng;

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được thực hiện theo từng trường hợp hướng dẫn tại điểm d khoản 3 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

- Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản. Trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng nhà hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế.

Nếu các tổ chức nêu trên nộp chậm hồ sơ khai thuế thì sẽ bị xử phạt vi phạm đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật.

Cập nhật
08-09-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: