Việc ủy quyền lãnh lương hưu

Việc ủy quyền lãnh lương hưu: Người hưởng lương hưu, BHXH có thể đến UBND phường, xã, thị trấn để ký giấy ủy quyền cho người khác lãnh lương thay.

Sở Tư pháp TP.HCM vừa có công văn trả lời cơ quan BHXH TP.HCM về việc ký giấy ủy quyền lãnh lương hưu.

Theo công văn, Nghị định số 23/2015 của Chính phủ quy định UBND cấp xã có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (trừ việc chứng thực chữ ký người dịch, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản…); chứng thực chữ ký trong giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường.

Như vậy, căn cứ quy định này thì người yêu cầu chứng thực về ký giấy ủy quyền lãnh lương hưu có thể đến UBND cấp xã để được xem xét, giải quyết theo trình tự thủ tục luật định.

Trước đó, tháng 8-2018, BHXH TP.HCM có Công văn 1539 đề nghị Bưu điện TP, BHXH quận, huyện hướng dẫn người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng lập hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng để ủy quyền cho người khác lãnh thay.

Công văn này đã gây không ít khó khăn cho người dân khi làm thủ tục ủy quyền. Tháng 10-2018, BHXH TP có công văn đề nghị Sở Tư pháp TP ý kiến về việc này và Sở Tư pháp đã có ý kiến như trên.

Sở Tư pháp TP đề nghị BHXH TP cân nhắc, xem xét hướng dẫn Bưu điện TP, BHXH quận, huyện hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng quy định...

Theo plo.vn

Cập nhật
23-08-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: