Việc sử dụng đất nông nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm để thực hiện dự án đầu tư.

 

Cập nhật
15-06-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: