Về tiến độ góp vốn xây chung cư

Bộ XD trả lời về tiến độ góp vốn xây chung cư như sau:

Việc huy động vốn hoặc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai phải căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý.

Trường hợp huy động vốn hoặc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai trước ngày 1/7/2015 (trước ngày Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 có hiệu lực thi hành) thì các bên phải căn cứ vào các quy định của Luật Nhà ở năm 2005, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật này để giải quyết.

Trường hợp các bên thực hiện huy động vốn hoặc mua bán nhà ở hình thành trong tương lai từ ngày 1/7/2015 thì thực hiện theo các quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản hiện hành.

Cập nhật
12-11-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: