Tư vấn pháp lý về mở tài khoản chứng khoán

PHÁP LÝ VỀ MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN

Để đầu tư cổ phiếu trên sàn niêm yết, thì bước đầu tiên khách hàng phải có Tài khoản chứng khoán (TKCK). Một TKCK cũng giống như một tài khoản ngân hàng. Khách hàng có thể mở TKCK ở bất cứ công ty nào trong số các công ty chứng khoán. Sau khi mở TKCK khách hàng có thể thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu. 

Căn cứ Điều 48 Thông tư 210/2012/TT-BTC Để thực hiện giao dịch mua, bán chứng khoán cho Khách hàng, công ty chứng khoán phải làm thủ tục mở tài khoản giao dịch cho từng Khách hàng trên cơ sở Giấy đề nghị mở tài khoản và hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán với Khách hàng.

Giấy đề nghị mở tài khoản phải có các nội dung tối thiểu theo quy định tại Phụ lục XV ban hành kèm theo Thông tư 210/2012/TT-BTC. Hợp đồng mở tài khoản phải có các nội dung tối thiểu theo quy định tại Phụ lục XVI Thông tư 210/2012/TT-BTC.  

Mo tai khoan chung khoan

 

Công ty chứng khoán có nghĩa vụ giải thích nội dung hợp đồng mở tài khoản giao dịch và các thủ tục có liên quan khi thực hiện giao dịch chứng khoán cho Khách hàng, tìm hiểu khả năng tài chính, khả năng chịu đựng rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận thu được của Khách hàng. Khách hàng mở tài khoản tại công ty chứng khoán phải điền đầy đủ các thông tin trên hợp đồng mở tài khoản.

Căn cứ Điểm a khoản 1 Điều 47 Văn bản 07/VBHN-BTC: “1. Công ty chứng khoán phải bố trí người hành nghề chứng khoán làm việc tại các vị trí sau: a) Tư vấn, giải thích hợp đồng và thực hiện các thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho Khách hàng;”.

Căn cứ Khoản 3 Điều 49 Thông tư 210/2012/TT-BTC: “3. Công ty chứng khoán phải trực tiếp ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch cho Khách hàng, trực tiếp thực hiện giao dịch chứng khoán cho Khách hàng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động này.”

Do vậy, căn cứ trên những điều luật nêu trên, để đảm bảo pháp lý cho việc  mở tài khoản giao dịch chứng khoán, Khách hàng cần ký hợp đồng mở tài khoản bằng giấy trực tiếp với Công ty chứng khoán. Các phương thức đăng ký trên website hoặc ứng dụng trực tuyến chỉ nhằm mục đích lấy thông tin Khách hàng phục vụ cho việc ký hợp đồng mở tài khoản bằng giấy.

Lưu ý: Theo tôi được biết một số công ty chứng khoán cho Khách hàng mở tài khoản trên website hoặc trên ứng dụng trực tuyến của công ty, sau đó được tạm giao dịch ngay với điều kiện trong vòng 10 ngày sau Khách hàng phải lên ký Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán, việc cho phép giao dịch tạm này có thể xảy ra rủi ro pháp lý trong trường hợp Khách hàng thua lỗ sẽ không lên ký hợp đồng, sau đó có thể xảy ra tranh chấp pháp lý về số tiền thua lỗ với lý do công ty chứng khoán cho giao dịch khi chưa có Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

RULE LAW FIRM

Cập nhật
22-04-2020
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: