Từ đầu năm 2020, siết vốn ngắn hạn cho vay bất động sản

TỪ ĐẦU NĂM 2020, SIẾT VỐN NGẮN HẠN CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN

Đến năm 2020, các ngân hàng chỉ được sử dụng đối đa 40% vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn như bất động sản và tỷ lệ này sẽ còn giảm tiếp.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 22 quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thay thế Thông tư 36. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chính thức đưa lộ trình cụ thể về giảm tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn dùng để cho vay trung và dài hạn sau nhiều lần nâng lên đặt xuống.

Siet von ngan han bds

 

Từ đầu 2020 đến hết 30/9/2020, tỷ lệ này giảm từ mức 60% hiện nay xuống còn 40%. Từ đầu tháng 10/2020 đến hết 30/9/2021, giảm về 37% và từ đầu 2021 đến hết 30/9/2022, giảm về 34%. Từ sau 1/10/2022 trở đi, tỷ lệ này được đưa về mức tối đa là 30%.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đề xuất hai phương án với chủ trương giảm theo lộ trình, đưa tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn xuống còn 30%.

Hiện nay, các khoản cho vay trung và dài hạn phần lớn trong lĩnh vực bất động sản. Quy định này giúp kiểm soát được rủi ro thanh khoản nhằm bảo đảm an toàn hệ thống trước những thay đổi điều kiện kinh tế vĩ mô, góp phần ổn định hoạt động ngân hàng.

Bên cạnh đó, hệ số rủi ro đối với khoản cho vay kinh doanh bất động sản sẽ tăng từ 150% lên 200% theo quy định mới. Khoản cho vay với mục đích gián tiếp kinh doanh bất động sản cũng được áp dụng hệ số rủi ro 200%. Với các khách hàng vay tiêu dùng với tổng giá trị từ 4 tỷ đồng sẽ bị áp hệ số rủi ro 120% từ đầu 2020 đến hết năm 2020 và nâng lên 150% kể từ đầu năm 2021.

Tài sản có rủi ro là một trong những chỉ tiêu để tính toán tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của các nhà băng. Với việc áp dụng các hệ số rủi ro mới này, tỷ lệ an toàn vốn của các nhà băng cho vay bất động sản và tiêu dùng sẽ giảm xuống và có thể ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng tín dụng trong tương lai.

Bên cạnh đó, tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định mới cũng được điều chỉnh là 85%. Thông tư 36 trước đây quy định, tỷ lệ này với ngân hàng thương mại nhà nước là 90%, ngân hàng hợp tác xã là 80%, ngân hàng thương mại cổ phần, liên doanh, 100% vốn nước ngoài là 80%, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 90%.

Theo VnExpress

Cập nhật
25-11-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: