Trường hợp người lao động được miễn án phí

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC MIỄN ÁN PHÍ

Án phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả cho Tòa án để bù đắp các chi phí mà cơ quan này phải chi khi ra bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Có 08 trường hợp người lao động được miễn án phí. Đó là khi người lao động khởi kiện: Đòi tiền lương; Đòi trợ cấp mất việc làm;  Đòi trợ cấp thôi việc; Đòi các chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội; Đòi tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Giải quyết các vấn đề trong bồi thường thiệt hại; Liên quan đến việc bị sa thải; Liên quan đến việc bị chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.

Có thể thấy, 08 trường hợp này đều ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng lao động, việc làm, thu nhập và chế độ của người lao động. Chính vì vậy, việc miễn án phí là cần thiết.

Cập nhật
14-09-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: