Trường hợp nào được điều chỉnh thiết kế xây dựng?

TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình được quy định tại Điều 84 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13:

“Điều 84. Điều chỉnh thiết kế xây dựng

1. Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng;

b) Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả của dự án.

Doi thiet ke

 

2. Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này”.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Cập nhật
25-09-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: