Trang trại chăn nuôi phải cách khu dân cư tối thiểu 100 mét

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI PHẢI CÁCH KHU DÂN CƯ TỐI THIỂU 100 MÉT

Đây là một trong những nguyên tắc quan trọng trong hoạt động chăn nuôi quy định tại Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30/11/2019 vừa qua.

Trang trai

 

- Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ đến khu dân cư, khu tập trung chất thải sinh hoạt, công nghiệp tối thiểu là 100 mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu 150 mét.

- Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô vừa đến khu dân cư, khu tập trung chất thải sinh hoạt, công nghiệp tối thiểu là 200 mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu 300 mét.

- Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu dân cư, khu tập trung chất thải sinh hoạt, công nghiệp tối thiểu là 400 mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu 500 mét.

- Khoảng cách giữa 02 trang trại chăn nuôi của 02 chủ thể khác nhau tối thiểu là 50 mét.

Trong đó:

- Khoảng cách tối thiểu từ trang trại chăn nuôi đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi là khoảng cách ngắn nhất từ chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi đến tường rào hoặc ranh giới của đối tượng chịu ảnh hưởng.

- Khoảng cách tối thiểu từ trang trại chăn nuôi đến trang trại chăn nuôi khác là khoảng cách ngắn nhất từ chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi đến chuồng nuôi hoặc khu vực chứa chất thải chăn nuôi của trang trại khác.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Cập nhật
05-12-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: