TPHCM hướng dẫn chi tiết thủ tục làm Sổ đỏ lần đầu

TP. HỒ CHÍ MINH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỦ TỤC LÀM SỔ ĐỎ LẦN ĐẦU

Tại Quyết định 4830/QĐ-UBND ban hành ngày 12/11/2019, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

Lam so do

 

Theo đó, người có nhu cầu đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Sổ đỏ) lần đầu phải chuẩn bị hồ sơ gồm:

Hồ sơ đất đai:

- Bản chính Đơn Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04/ĐK);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đối chiếu một trong các giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở, quyền sở hữu cây lâu năm…;

- Bản chính sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

Hồ sơ thuế:

- Bản chính tờ khai lệ phí trước bạ;

- Bản chính tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) (nếu có);

- Bản chính văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai;

- Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm (nếu có).

Sau khi có đủ các giấy tờ nêu trên, người dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.

Theo LuatVietNam

Cập nhật
20-11-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: