Tổng hợp 10 văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở 2014

Tổng hợp 10 văn bản hướng dẫn Luật Nhà ở 2014

- Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP;

- Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS);

- Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư;

- Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở;

- Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS;

- Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư;

- Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 10/2015/TT-BXD, Thông tư 11/2015/TT-BXD; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới BĐS, điều hành sàn giao dịch BĐS, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch BĐS và quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD;

- Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP;

- Thông tư 02/2016/TT-BXD Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

- Công văn 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 thực hiện Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

thuvienphapluat.vn

Cập nhật
30-03-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: