Tỉnh được phép tự nâng hệ số điều chỉnh giá đất của các khu vực hot

Tỉnh được phép tự nâng hệ số điều chỉnh giá đất của các khu vực hot

Cục Quản lý công sản vừa có văn bản trả lời Sở Tài chính Hà Nội về xác định giá khởi điểm để đấu giá đối với thửa đất hoặc khu đất thực hiện dự án đầu tư.

Theo Cục Quản lý công sản, quy định hiện hành có nêu: Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Trường hợp tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân chung của khu vực, tuyến đường thì UBND cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất cao hơn hoặc thấp hơn mức bình quân chung để tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất đối với các trường hợp này và quy định cụ thể trong quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất của địa phương.

Tại Thông tư số 332/2016/TT-BTC và Thông tư số 333/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ thì căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất.

Theo Báo Hải Quan

Cập nhật
20-08-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: