Tính chi phí vật liệu có tính khấu hao phục vụ thi công

TÍNH CHI PHÍ VẬT LIỆU CÓ TÍNH KHẤU HAO PHỤC VỤ THI CÔNG

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1736/BXD-KTXD về xác định chi phí vật liệu có tính khấu hao phục vụ thi công gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

Trước đó, ngày 19/5/2018, Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang đã có Văn bản số 788/SGTVT-QLCLCTGT gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn tính chi phí vật liệu có tính khấu hao phục vụ thi công, do trong quá trình áp dụng định mức 1776 để lập dự toán xây dựng công trình phần xây dựng theo Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải tại An Giang có một số vướng mắc.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí cho loại vật liệu luân chuyển được tính đúng, tính đủ theo nguyên tắc về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm chi phí vật liệu luân chuyển và chi phí vận chuyển vật liệu, trong đó:

Chi phí vật liệu luân chuyển xác định bằng khối lượng vật liệu luân chuyển nhân với đơn giá mua vật liệu (chưa bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp vật liệu).

Chi phí vận chuyển vật liệu được xác định bằng tổng khối lượng vật liệu phục vụ thi công nhân với đơn giá vận chuyển và bốc xếp.

Trong đó: Tổng khối lượng vật liệu phục vụ thi công là tổng khối lượng vật liệu có thể phục vụ thi công theo thiết kế biện pháp tổ chức thi công, được xác định theo kỹ thuật thi công; Khối lượng vật liệu luân chuyển là lượng hao phí vật liệu phục vụ thi công theo thiết kế biện pháp tổ chức thi công, được xác định theo kỹ thuật thi công và số lần luân chuyển theo định mức sử dụng vật liệu được công bố hoặc tính toán đối với trường hợp chưa có trong định mức sử dụng vật liệu (khối lượng này được tính theo công thức 5.2 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng).

Linh Nguyễn Theo Báo Xây dựng

Cập nhật
20-07-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: