Tiền lương đối với người lao động trong ngày nghỉ lễ?

Tiền lương đối với người lao động trong ngày nghỉ lễ

Trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, và Quốc tế lao động người lao động được nghỉ và hưởng 100% lương.Nếu người lao động làm việc sẽ được hưởng thêm 300% tiền lương, tổng cộng là 400% lương.Trường hợp làm vào ban đêm sẽ được cộng thêm 90%, tổng cộng là 490% lương 

Cập nhật
01-04-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: