Thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất?

THỦ TỤC GIA HẠN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Luật đất đai 2013 thì thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với loại đất có quy định thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước khi nhận chuyển quyền sử dụng đất. Tuy nhiên nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì trước khi hết thời hạn sử dụng đất ít nhất là 06 tháng, người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và được hướng dẫn tại khoản 9 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất như sau:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 09/ĐK);

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

d) Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Hồ sơ nộp tại: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên – Môi trường nơi có đất, Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

Thời gian thực hiện thủ tục: không quá 15 ngày (điểm e khoản 2 điều 61 NĐ 43/2014/NĐ-CP)

Cập nhật
15-05-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: