Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Khi bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi chung là giấy chứng nhận – GCN) thì bạn phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất. UBND xã sẽ niêm yết thông báo mất GCN tại UBND (trừ trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn). Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo này thì bạn làm hồ sơ đề nghị cấp lại GCN theo quy định tại khoản 2 điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính.

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gồm có:

  • a) Đơn đề nghị cấp lại GCN (theo mẫu);
  • b) Giấy tờ chứng minh về việc đã thông báo mất giấy như: Giấy xác nhận của UBND cấp xã trong thời gian 15 ngày-hộ gia đình, cá nhân; giấy tờ đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương – trường hợp còn lại; nếu mất GCN do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

Hồ sơ nộp tại: Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất, nếu chưa thành lập Văn phòng ĐKĐĐ thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện

Thời gian thực hiện thủ tục: không quá 30 ngày (điểm q khoản 2 điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

Cập nhật
14-05-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: