Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho tổ chức

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ CHO TỔ CHỨC

Ngày 12/02/2020, Bộ Xây dựng có Công văn 485/BXD-HĐXD hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho tổ chức.

Theo Khoản 29 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 thì: “Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật”.

Theo Khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 thì: “Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập”.

Do đó, căn cứ Khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì khái niệm “nhà ở riêng lẻ” thực hiện theo quy định tại Luật Nhà ở 2014.

Cap phep nha rieng le cho to chuc

 

Trình tự và thủ tục thực hiện cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 102 Luật Xây dựng 2014.

Điều 102. Quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng

1. Quy trình cấp giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng được quy định như sau:

a) Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định;

c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ..."

Công văn 485/BXD-HĐXD được ban hành 12/02/2020.

Cập nhật
21-02-2020
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: