Thời hiệu giải quyết tranh chấp đất đai?

THỜI HIỆU GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Tranh chấp đất đai hay chính xác hơn là tranh chấp về quyền sử dụng đất thì không áp dụng thời hiệu. Bất cứ lúc nào, các bên đều có quyền nộp đơn khởi kiện và nếu đúng trình tự thủ tục thì Tòa án buộc phải thụ lý mà không quan tâm đến thời hiệu.

Theo Khoản 3 Điều 150 Bộ Luật Dân sự 2015 “Thời hiệu khởi kiện là thời hạn chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm mà nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện”. Thông thường một vụ việc sẽ có một thời hiệu nhất định để yêu cầu giải quyết. Tuy nhiên, Bộ Luật Dân sự 2015 đã xác định một số trường hợp không áp dụng thời hiệu:

  • Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản.
  • Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
  • Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.
  • Trường hợp khác do luật quy định.
Cập nhật
14-05-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: