Thời gian cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ

THỜI GIAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO NGƯỜI MUA CĂN HỘ

Theo quy định, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục.

Thoi gian cap gcn can ho

 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: Chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì bên bán nhà, công trình xây dựng có nghĩa vụ: Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, số lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 23 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì bên mua nhà, công trình xây dựng có quyền: (1) Yêu cầu bên bàn giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng và (2) Yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do việc giao nhà, công trình không đúng thời hạn, chất lượng và các cam kết khác trong hợp đồng.

Do vậy, người mua căn hộ cần đối chiếu trường hợp cụ thể với quy định của pháp luật nêu trên và các thỏa thuận trong hợp đồng để thực hiện việc bàn giao nhà ở theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Cập nhật
20-03-2020
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: